<a href="https://avita.org.pl/wp-content/uploads/2018/05/marc-olivier-jodoin-239619-unsplash.jpg"><img src="https://avita.org.pl/wp-content/uploads/2018/05/marc-olivier-jodoin-239619-unsplash-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-74" /></a>

Zamów wizytę

Skontaktuj się z nami, porozmawiajmy...

Psychoterapeuta Grzegorz Wojas:
793-313-300

Psychiatra Irmina Sadowska:
509-863-007

Coach Monika Dzianachowska :
509-000-783

 

Wyślij zapytanie mailowo:
gabinet@avita.org.pl

Coaching

Coaching

ZAOPIEKUJ SIĘ SOBĄ I SWOIMI PRAGNIENIAMI

Mam na imię Monika i jestem coachem kobiet, które chcą się poczuć spełnione.

Pracuję z kobietami, które czują, że w natłoku codzienności utraciły siebie i są gotowe na zaopiekowanie się swoimi pragnieniami.

Tymi, które zaspokajały dotychczas potrzeby wszystkich wokół, tylko nie swoje własne. Tymi, które potrzebują zmiany oraz są gotowe na pierwszy krok. Ze szczerością i empatią pomagam im odnaleźć osobiste spełnienie oraz radość życia.

Po 11 latach pracy jako specjalistka do spraw migracji (jestem antropolożką kultury i dr nauk politycznych) zdecydowałam się podążać za swoimi marzeniami. Od zawsze praca z ludźmi, łączenie zainteresowań i doświadczeń z pracą w międzynarodowym środowisku oraz dzielenie się zdobytą wiedzą było moją pasją. Dlatego ukończyłam studia coachingu i mentoringu w Laboratorium Psychoedukacji (przy współpracy z Uniwersytetem SWPS). Inspiruje mnie też prof. Tal Ben-Shahar (Uniwersytet Harvarda), od którego uczyłam się, jak kroczyć drogą osobistego spełnienia (w ramach studiów z zakresu psychologii pozytywnej).

Uczę tego, czego sama doświadczyłam. Nadal też szukam inspiracji, pogłębiam wiedzę oraz umiejętności w zakresie pracy z kobietami.

Życie z odwagą i ciekawością to moja mantra. Wierzę w to, że sami decydujemy o naszym życiu. Trzeba się tylko odważyć. Ale potem czeka nas naprawdę piękny widok. Warto zaryzykować, by iść swoją własną drogą, nawet jeśli jest rzadko uczęszczana. Zapraszam Cię do tej podróży i nabrania odwagi, by spełniać swoje marzenia i czerpać radość z życia.

Prywatnie jestem mamą Hani i Mikołaja – najlepszych moich nauczycieli życia.

Pracuję w języku polskim i angielskim.

Jestem członkiem ICF w trakcie procesu akredytacji. Pracuję pod superwizją.

Zapraszam do kontaktu: www.monikadzianachowska.com

Facebook: https://www.facebook.com/monika.Ar

Instagram: https://www.instagram.com/monikadzianachowska_coach/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/monika-dzianachowska-3765a090/

English Version

Taking care of yourself and embrace your desires.

My name is Monika. I am a coach for women who are ready to make a change to their lives and wish to embrace their desires.

I work with women who feel like they have lost a part of themselves when struggling with day to day burdens, but are ready to start looking after their desires. Women who were usually taking care for everyone but themselves. Those who need a change and are now ready for the first step. With empathy and honesty I am helping women so they can enjoy becoming complete and enjoy their life.

After 11 years of working as a migration expert (I have a master degree in anthropology of culture and a PhD in political science) I decided to make a turn to start following my dreams. I have always been absolutely passionate about working with people, combining interests and expertise with international environment vibe as well as sharing knowledge. This is why I have graduated from coaching and mentoring at Laboratorium Psychoedukacji (in cooperation with SWPS University). My great inspiration is also professor Tal Ben-Shahar (Harvard University) who taught me how to walk a path of personal satisfaction, as part of positive psychology studies.

I am teaching what I have experienced myself. I continue to look for inspirations and I deepen my knowledge and skills of working with women. Being courageous and curious in life is my motto. I strongly believe we own our lives, all that is needed is courage. And then the outcome can be beautiful. It is worth taking a risk and choosing your own path, even if it is not very crowded. I would love to welcome you at such a journey and give strength to fulfil your dreams and enjoy life.

On a private side, I am a mom to Hania and Miki, my best teachers of life.

I work in Polish and English.

I am a member of ICF, pending certification. I work with supervision.

You can reach me at: www.monikadzianachowska.com

Facebook: https://www.facebook.com/monika.Ar

Instagram: https://www.instagram.com/monikadzianachowska_coach/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/monika-dzianachowska-3765a090/

 

Francais Version

PRENDS SOIN DE TOI ET DE TES BESOINS

Je suis Monika et je suis coach de femmes qui désirent être comblées.

Je travaille avec des femmes qui se sentent mal à l’aise dans la vie quotidienne et qui se sont perdues mais qui sont prêtes à prendre soin de leurs besoins. Je travaille avec celles qui ont jusqu’à présent répondu aux besoins de tout leur entourage, au détriment de leurs propres besoins, celles qui aspirent à un changement et qui sont prêtes à faire le premier pas. Avec sincérité et empathie, je les aide dans leur épanouissement personnel et aussi à (re)trouver leur joie de vivre.

Après 11 ans de travail en tant que spécialiste des migrations (je suis anthropologue culturelle et docteur en sciences politiques), j’ai décidé de suivre mes rêves. Travailler avec les gens, les intérêts et mes expériences avec le travail dans un environnement international et partager les connaissances acquises ont toujours été ma passion. C’est pourquoi j’ai suivi des études de coaching et de mentorat au Laboratoire de Psychoéducation (en coopération avec l’Université SWPS). Je suis également inspirée par le prof. Tal Ben-Shahar (Université de Harvard), auprès de qui j’ai appris à suivre le chemin de l’épanouissement personnel (dans le cadre de mes études en psychologie positive).

J’enseigne ce que j’ai vécu. Je suis toujours à la recherche d’inspiration, pour approfondir mes connaissances et mes compétences dans le travail avec les femmes. Vivre avec courage et curiosité est mon mantra. Je suis convaincue que nous décidons nous-mêmes de notre vie. Il suffit d’oser. Mais ensuite, nous avons droit à un spectacle vraiment magnifique. Cela vaut la peine de prendre le risque de suivre votre propre chemin, même s’il est rarement parcouru. Je vous invite à rejoindre ce voyage et à gagner le courage de réaliser vos rêves et de profiter de votre vie.

En privé, je suis la mère de Hania et Mikołaj – mes meilleurs professeurs dans la vie.

Je travaille en polonais et en anglais.

Je suis membre de l’ICF en cours d’accréditation.

Je travaille sous supervision.

 Je vous invite à me contacter sur: www.monikadzianachowska.com

Facebook: https://www.facebook.com/monika.Ar

Instagram: https://www.instagram.com/monikadzianachowska_coach/

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/monika-dzianachowska-3765a090/

Monika-dzianachowska
Image

Przyjazna atmosfera
dla wszystkich Twoich myśli i emocji